rozpis

Rozpis

Název závodu
14. jihomoravská liga v orientačním běhu
11. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu
ORIS ID závodu
2968
Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Pořádající subjekt
KOB MOIRA BRNO o.s. (ABM)
Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti
Datum konání závodu
17.10.2015 (sobota)
Centrum závodu
Uhřice, okr. Hodonín – fotbalové hřiště (49.0518997N, 16.9390203E)
Kategorie
D10, H10, D12, H12, D14, H14 - žactvo
D16, H16, D18, H18 dorost
H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, H65 dospělí
D10N, H10N, (fáborkovaná trať) žactvo
HDR (fáborkovaná trať) rodiče s dětmi
P (jednoduchá trať cca 3 km) trať pro příchozí
Termín přihlášek
12.10.2015

Adresa pro zasílání
přihlášek
a) přes přihlašovací systém na oris.orientacnisporty.cz
b) v povinném formátu ČSOS na email: zejda(.)jiri(zavináč)gmail(.)com
přihlášky emailem platné až po potvrzení.
v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Vklady
1. termín (12.10.2015, 23:59)
dorost + dospělí 80,- Kč, žactvo 40,- Kč, HDR, P 40,-Kč
2. termín (14.10.2015, 12:00) navýšení o 50%
dorost + dospělí 120,- Kč, žactvo 60,- Kč, HDR, P 40,-Kč
přihlášky po termínu a v den závodu na prezentaci za 200% základního vkladu
pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%
půjčovné čipu 10,-Kč
Úhrada vkladů:
1. převodem na oddílový účet
Číslo bankovního účtu: 159826453/0600, VS: číslo podle adresáře ČSOS
2. platba v hotovosti na prezentaci
Místo + čas prezentace
v centru závodu 9:15 - 10:00
Čas startu 00
10:30
Vzdálenosti
parkoviště: přilehlé komunikace v obci Uhřice, Okr Hodonín
centrum - start: 500m (50m přev.)
centrum - cíl: 50m
Mapa
Šumberk 1:10000, ekvidistance : 5 m
autor Libor Adámek
stav 9. 2015
klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4
Terén
Typický Ždánický les, kopcovitý, místy dobře průběžný s hustou sítí cest
Způsob ražení
Bude použit razící systém SportIdent
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce
při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč
Doprava
Pořadatel nezajišťuje
Možnosti občerstvení
Občerstvení v centru

Adresa, kde je možno
získat informace
Libor Adámek
email: adams67(zavináč)seznam(.)cz
http://abm.eob.cz
Ředitel
Robert Kurečka
Hlavní rozhodčí
Libor Adámek
Stavitel tratí
Ondřej Mokrý, Štěpán Obrátil
Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2015.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí JmO dne 3.9.2015